cetin-11

 

Dr. Çetin Kocaefe Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ana araştırma konuları rejeneratif tıp ve iskelet kası dejenerasyonunun temelleri oluşturmaktadır.

1-researchgate_resize
2-researcherid_resize

3-orcid-logo_resize
4-mendeley_resize
5-google_scholar_logo_resize

6-linkedin_logo_resize

Araştırma konuları ve projeler:

 1.  İskelet kas dokusu ve hastalıklarının moleküler fizyolojisi ve yeni tedavi araçları:
  – Genetik kökenli kas hastalıklarında gen ve hücresel tedavi yaklaşımları.
  – Kronik kas dejenerasyonunda rol oynayan yeni yolakların ve aracıların tanımlanması
  – Kas hasarı tamirini arttırma işlevine sahip çözünebilir faktörlerin ve küçük moleküllerin araştırılması
  – Yeniden programlama biyolojisi ile organ kök hücrelerinin iskelet kası hasarı tamirinde kullanılması
 2. Enzim eksikliklerinin ve diğer nadir genetik hastalıkların tedavisine yönelik yeniden programlama yaklaşımları.
 3. Moleküler biyoloji ve moleküler genetik teknoloji uygulamaları eğitimi.